The Technological Institute of Renewable Energy Sources

Ostrovné systémy

Veľkokapacitné ostrovné systémy slúžiace pre nepretržitú dodávku energie samostatnému objektu, bez pripojenia k centrálnemu zdroju energie.

Tankovacie stanice na vodík

Technológie pre tankovanie vodíka do mobilných dopravných prostriedkov.  

Kompenzácia prebytkov

Technológie pre kompenzáciu prebytkov elektrickej energie vyrobených z obnoviteľných zdrojov.  

Veterná energia

Merania a analýzy veternosti v rôznych oblastiach. Výskum technológií pre získavanie energie vetra.  

Ing.Pavol Šutor – predseda inštitútu Naša snaha je upriamená na skĺbenie teoretických vedomostí akademikov s praktickými skúsenosťami firiem pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov. Upriamujeme sa na vysoko progresívne trendy v tejto oblasti, aby sme sa mali šancu dostať do čela pelotónu organizácií udávajúcich smer.
Chcem vedieť viac