O nás

The Technological Institute of Renewable Energy Sources pôsobí v oblasti výskumu obnoviteľných zdrojov energie. Organizácia bola založená v roku 2011 a jej zameranie vzišlo z konkrétnych potrieb na energetickom trhu obnoviteľných zdrojov energie.

Inštitút združuje organizácie a osobnosti z privátnej a akademickej sféry, čím vytvára optimálnu kombináciu teoretického základu so skúsenosťami z reálnej praxe. Napomáha rozvoju technológií aplikovateľných v praxi vyvíjaných pod dohľadom odborníkov a špecialistov z akademickej sféry.

V roku 2015 prešla organizácia úspešnou certifikáciou ISO9001:2015. Taktiež bola úspešne certifikovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako neštátna vedecká inštitúcia spôsobilá realizovať výskum v oblasti Energetiky – obnoviteľných zdrojov energie v odbore Technických vied.

Význam pôsobenia inštitútu

  • Aktívny výskum technológií obnoviteľných zdrojov energie
  • Komercionalizácia vyskúmaných technológií a ich presadzovanie do praxe
  • Aktívna podpora v oblasti prezentácie technológií obnoviteľných zdrojov energie
  • Podpora lokálneho priemyslu prenosom informácií získaných počas výskumu
  • Vytváranie zdravého prostredia pre možnosť seriózneho výskumu a prezentácie výsledkov
  • Transfer informácií medzi akademickou obcou, komerčnými spoločnosťami a samosprávou

Certifikáty

ISO 9001:2015 certificate

Osvedčenia

TIRES_MS_certifikat
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj